Intencje mszalne 09-15.09.2019

PONIEDZIAŁEK 9.09.2019

 • 6:30 +Ryszard Kosior (greg)
 • 7:00 + Helena i Edward Kołtun, Anna i Edward Gozdur, Joanna i Piotr Żmijewsccy
 • 7:00 + Bogusław Burcon (od siostry z chrześnicą)
 • 18:00 + Mieczysław Bartosiak
 • 18:00 + Józef Szewczuk (3r)
 • 18:00 +Adam Bucior (greg)

WTOREK 10.09.2019

 • 6:30  za pielgrzymkę do Medugorie, dziękując za łaski, bł. Boże oraz prosząc o dalszą opiekę i owoce od MB Królowej Pokoju dla kapłanów, pielgrzymów i naszego kleryka Damiana
 • 7:00+Ryszard Kosior (greg)
 • 7:00 + Bogusław Burcon (od Jakubczaków i Kalitów)
 • 18:00 +Adam Bucior (greg)
 • 18:00 + Henryk Szlendak
 • 18:00 ++ Bogusław Burcon (od Brodziaków)

ŚRODA 11.09.2019

 • 6:30  +Ryszard Kosior (greg)
 • 6:30 +Ryszard Kosior (30 dz. po śm)
 • 7:00 + Kazimierz Hanc (of. sąsiadów z ul. Górnej)
 • 18:00 + Józef i Jadwiga Welcz (r.śm)
 • 18:00 +Adam Bucior (greg)
 • 18:00  + Aniela Blicharz (18r), Franciszek

CZWARTEK 12.09.2019

 • 6:30 +Ryszard Kosior (greg)
 • 7:00 + Władysław i Wiesława(k) Juszczak, Bolesław i Czesława(k) Cichorz, Radosław Pańczyk, Tomasz Korabinowski
 • 7:00 + Jakub Szewczuk
 • 18:00 +Adam Bucior (greg)
 • 18:00  + Jadwiga Wojtaszek i zm. z rodz.
 • 18:00 + Edward Adamczyk, Katarzyna i Michał Amrosz, Zofia i Jan Adamczyk, Jan, Janina, Klara, Stanisław, Władysław, Stanisław, Aniela, Weronika, Władysław, Leon, Wacek, Dominik, Ryszard, Bożena++ Komanów, Amroszów, Czajków, Adamczyków, Bodysów, Jabłońskich, Laszkiewiczów, Bojarskich, Zawiślaków, ks. Mróz, ks. Tutlis, ks. Chęć, ks. Jan Borowski

PIĄTEK 13.09.2019

 • 6:30  w intencji ks. Dariusza i ks. Stefana o Boże Bl. I potrzebne łaski, wytrwałość w kapłaństwie
 • 7:00 +Ryszard Kosior (greg)
 • 7:00 z prośbą o uwolnienie Mariusza z nałogów, światło Ducha Świętego i odpowiedzialne wypełnienie obowiązków męża i ojca
 • 18:00  W intencji dziękczynnej za Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, z prośbą o owoce tego dzieła w naszych sercach, rodzinach, narodzie i całym Kościele oraz o wyniesienie na ołtarze Sługi Bożej Rozalii Celakówny przez wstawiennictwo MB Fatimskiej
 • 18:00 +Adam Bucior (greg)
 • 18:00 + Janina i Józef Skórzak, Sabina i Maciej Skóra, Aurela i Ludwika (k) Malec, Józef i Katarzyna Pawlik

SOBOTA 14.09.2019

 • 6:30  +Ryszard Kosior (greg)
 • 7:00  + Stanisław , Aleksander, Agata++ Czujkowskich
 • 7:00 + Maria(1r), Stanisław Jarosz, Stanisława(k), Zygmunt, Bogdan++ Kaszuckich
 • 16:00 Ślub
 • 18:00 +Adam Bucior (greg)
 • 18:00 + Marian (9r), Władysław (53r), dusze w czyśccu

15.09.2019  XXIV Niedziela Zwykła

 • 7:00 + Jan Welcz (3r), Michał (19r), Stanisława(13r),Władysław (12r), Władysław
 • 7:00 +Adam Bucior (greg)
 • 7:00 + Marian Misa (27r), Stefania, Anna, Stanisław
 • 9:00 + Barbara Wybraniec
 • 9:00 +Zofia Ćwik (2 miesiąc po śm.)
 • 9:00 + Stefania (k), Edward, Feliks++ Hałasa, Telka, Jadwiga, Stanisław, Zofia, Stanisław++ Płazów, Czesława(k), Kazimierz++Przyczyna, Józef i Krzysztof , Zdzisław, Janina i zmarli z rodziny
 • 10:30 + Stanisława (k) Kowal (39r), Mieczysław, Jan
 • 10:30 + Bronisława (k)(5r), Eugeniusz ++ Sędłaków
 • 10:30 dziękczynna w 18 rocznicę urodzin Pauliny o Boże bł. , potrzebne łaski, dary Ducha Świętego i zdrowie
 • 12:00 + Maria Moskal (4r)
 • 12:00 +Ryszard Kosior (greg)
 • 17:00 + Mariusz i Artur Żuławscy
 • 17:00+ Paweł , Regina++ Mazurków i Harasimów