Intencje mszalne 10-16.06.2019

PONIEDZIAŁEK 10.06.2019

 • 6:30 + Henryk Walczak (greg)
 • 7:00 + Roman Pyź (of. Chojnowskich, Borowskich)
 • 7:00 o Boże błog., łaskę zdrowia i siłę w cierpieniu dla Joanny
 • 18:00 + Józef Gruszecki (greg)
 • 18:00 za Pawła o światło Ducha Swiętego
 • 18:00+ Henryk Rak (od Janusza i Renaty Oleszek z rodziną)

WTOREK 11.06.2019

 • 6:30 +Lucjan Kucharski (1r), Marianna Kucharska (6 m. po śm.)
 • 7:00 + Romualda (k) Wawryn (of. od KŻR św. Brata Alberta)
 • 7:00 o Boże błog. i opiekę MB dla Agnieszki, Kamila, Iwony, Mateusza i Ireny
 • 18:00 + Henryk Walczak (greg)
 • 18:00 + Józef Gruszecki (greg)
 • 18:00 + Marta Malinowska (od Janusza i Renaty Oleszek z rodziną)

ŚRODA 12.06.2019

 • 6:30 + ks. Antoni Nowak
 • 7:00 + Władysław Gmyz (2r)
 • 7:00 o Boże błog. i opiekę MB dla Agnieszki, Kamila, Iwony, Mateusza i Ireny
 • 18:00 + Henryk Walczak (greg)
 • 18:00 + Józef Gruszecki (greg)
 • 18:00 + Krzysztof Smoleń
 • 18:00 + Edward Adamczyk, Katarzyna i Michał Amrosz, Zofia i Jan Adamczyk, Jan, Janina, Klara, Stanisław, Władysław, Stanisław, Aniela, Weronika, Władysław, Leon, Wacek, Dominik, Ryszard, Bożena++ Komanów, Amroszów, Czajków, Adamczyków, Bodysów, Jabłońskich, Laszkiewiczów, Bojarskich, Zawiślaków, ks. Mróz, ks. Tutlis, ks. Chęć, ks. Jan Borowski

CZWARTEK 13.05.2019

 • 6:30 + Henryk Walczak (greg)
 • 6:30 w intencji ks. Dariusza i ks. Stefana o Boże Bl. I potrzebne łaski, wytrwałość w kapłaństwie
 • 7:00 + Józef Gruszecki (greg)
 • 7:00 + Patryk Jankowskich++ Adamczyków, Gwizdalskich
 • 17:00 konferencja dla narzeczonych – II temat
 • 18:00 W intencji dziękczynnej za Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, z prośbą o owoce tego dzieła w naszych sercach, rodzinach, narodzie i całym Kościele oraz o wyniesienie na ołtarze Sługi Bożej Rozalii Celakówny przez wstawiennictwo MB Fatimskiej
 • 18:00 + Maria Przybysz(19r), Stanisław, Ryszard, Kaziemierz
 • 18:00 + Feliks Sałamacha

PIĄTEK 14.05.2019

 • 6:30 + Feliks Plisikiewicz (30 dz. po śm)
 • 7:00 + Paweł Michoński (30 dz. po śm)++ Józef Michoński (9r)
 • 18:00 + Genowefa Zaleska (od Pysiów, Uchymiaków, Krasnopolskich)
 • 18:00 + Henryk Walczak (greg)
 • 18:00 + Józef Gruszecki (greg)
 • 18:00 + Henryka Rak (od Andrzeja i Anny Oleszek z dziećmi)

SOBOTA 15.06.2019

 • 6:30 + Henryk Walczak (greg)
 • 7:00 + Józef Gruszecki (greg)
 • 14:00 ślub
 • 16:00 ślub
 • 17:00 ślub
 • 18:00 o opiekę dla Ani przez wstawiennictwo św. Brata Alberta o wypełnienie się woli Bożej
 • 18:00 + Marta Malinowska (od Eli i Janka Oleszek z dziećmi)

NIEDZIELA 16.06.2019 ODPUST

 • 7:00 + ks. Jan Borowski
 • 7:00 dziękczynna w 2 rocznicę święceń kapłańskich dla ks. Michała i ks. Dominika z prośbą o Boże błog., opiekę MB, o dalsze prowadzenie przez Najwyższego Kapłana (of. KŻR MB Fatimskiej)
 • 9:00 + Stanisław Hołysz (18r)++ Hołysów
 • 9:00 + Henryk Walczak (greg)
 • 9:00 w 15 rocznicę urodzin Jakuba prosząc o Dary Ducha Świętego, dalsze łaski, zdrowie, opiekę MB
 • 10:30 + Józef Gruszecki (greg)
 • 10:30 + Krzysztof, Henryk Pastuszak, Maria Terebus
 • 10:30 za mamę Halinę w dniu urodzin, mamę chrzestną Grażynę o zdrowie, bł. Boże, pomoc w trudnościach , światło Ducha Świętego
 • 12:00 Dz. w 15 rocznicę ślubu prosząc o dalsze łaski, zdrowie, opiekę MB
 • 12:00 Dz. z racji w 16 rocznicę urodzin Edyty, prosząc o Dary Ducha Świętego, dalsze łaski, zdrowie, opiekę MB i w intencji dzieci Michała, Gabrieli, Mateusza
 • 12:00 za parafian
 • 12:00+ Aniela, Janina Tetlak(3r), Wiktor Tetlak
 • 17:00 + Edward Biestek, Adam Nowosadzki