Plan Adoracji

Plan Adoracji

Wielki Czwartek

18:00 Msza Wieczerzy Pańskiej

ADORACJA W CISZY DO 22:00

Wielki Piątek

8:00 Jutrznia + Godzina Czytań

15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia

18:00 Liturgia Męki Pańskiej

Po Liturgii Wielkiego Piątku – Gorzkie Żale

Plan Adoracji:

Do 20:30 schola dziecięca

Od 20:30-21:00 – zespół + KSM

21:00-22:00 – Kołka Różańcowe 4+ Grupa Intronizacyjna

22:00-23:00 – Apostolat + Kółka Różańcowe 4

23:00-24:00 –  Przyjaciele Oblubieńca

Wielka Sobota

8:00 Jutrznia + Godzina Czytań

8:30 -13:00 Święcenie pokarmów co pół godziny

15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia

20:00 Wigilia Paschalna

Po Wigilii Paschalnej uwielbienie Chrystusa Zmartwychwstałego – Młodzież i KSM