POLSKA POD KRZYŻEM 14.09 – wyjazd z parafii św. Brata Alberta w Zamościu