Liturgiczna służba ołtarza

Ministrant to członek Ludu Bożego, który w czasie sprawowania liturgicznych obrzędów spełnia posługę pomocniczą w sposób określony przepisami Kościoła przez czynne uczestnictwo w codziennych i niedzielnych Mszach Świętych.

Obecnie nasza wspólnota ministrancka liczy ok. 50 chłopców.

Podczas tych spotkań wszyscy chłopcy zdobywają wiadomości i umiejętności w posłudze przy ołtarzu oraz formację duchową.

Zapraszamy również chętnych chłopców, którzy chcieliby zostać ministrantami.

Opiekun Liturgicznej Służby Ołtarza: ks. Mateusz Maksim