Schola parafialna

Schola parafialna

Próby scholki odbywają się w każdy wtorek o godz. 18:30 w salce przy kościele.

Scholka bierze udział we Mszach św. w każdą niedziele o godz. 10.30.