Apostolat Pomocy Duszom Czyśćcowym

Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym jest formą apostolstwa Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, którego misją jest niesienie pomocy zmarłym poddanym oczyszczeniu. Członkiem Apostolstwa może zostać każdy praktykujący katolik, pragnący pomagać duszom w Czyśćcu cierpiącym. Osoby, które chcą włączyć się do APDC wypełniają kartę członkowską.

Wszyscy katolicy są wezwani do modlitwy za zmarłych na mocy jednego z uczynków miłosierdzia co do duszy, który brzmi: Modlić się za żywych i umarłych. Najbardziej oczekiwanym pomocnikiem przez dusze czyśćcowe są osoby należące do wielu grup modlitewnych. W przypadku APDC nie chodzi o mnożenie modlitw, ale o wzbudzenie odpowiedniej intencji obejmującej konających i dusze czyśćcowe. Zawiera to Akt codziennego ofiarowania za dusze czyśćcowe, umieszczony na Pamiątce włączenia do Apostolatu. Członkowie APDC stanowią duchową rodzinę Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych. Spotkania międzyparafialnej grupy APDC odbywają się w pierwsze środy miesiąca o godz. 18.00 na Mszy Świętej w kościele pw. św. Brata Alberta w Zamościu. Następnie odprawiane jest Nabożeństwo za dusze w Czyśćcu cierpiące. Do Apostolatu Pomocy Duszom Czyśćcowym można zapisać się po Nabożeństwie oraz w zakrystii.