Koła Żywego Różańca Rodziców za Dzieci

INTENCJE RÓŻAŃCOWE RODZICÓW

 1. Prosimy o to, aby Bóg w imię ofiary Chrystusa usunął skutki grzechów nas jako rodziców i aby nasze grzechy przeszłe i obecne nie wpływały negatywnie na nasze dzieci.
 2. Prosimy o błogosławieństwo dla naszych dzieci, aby w pełni zaczerpnęły ze skarbca Bożej miłości.
 3. Prosimy o rozszerzanie się dzieła modlitwy rodziców w intencjach dzieci.
 4. O uzdrowienie przyczyn grzechów, których skutki ponoszą nasze dzieci.
 5. W intencjach Ojca Świętego oraz w intencji Kościoła.

 

AKT ZAWIERZENIA MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ RODZICÓW W INTENCJI DZIECI

Niepokalana Dziewico Maryjo! Królowo rodzin, Królowo pokoju, zawierzam Ci swoje dzieci i wszystkie dzieci objęte modlitwą w Różach Różańcowych rodziców.

Przez tajemnice życia Jezusa i Świętej Rodziny uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać ze słabości i grzechów rodzicielskich.

Ochroń je płaszczem swojej miłości i modlitwy, niech pozostaną niewinne, a te, które zbłądziły, które doświadczają nędzy grzechu, skieruj na drogę nawrócenia. Tobie i tej modlitwie różańcowej powierzamy drogi ich rozwoju i ufamy, że doprowadzisz je do Jezusa.

Niech to dzieło modlitwy rozwija się, przynosząc miłość i pokój, jaki niesie światu Chrystus, aby jak najwięcej dzieci, rodziców i rodzin świadczyło uzdrawiającej mocy miłości Bożej. Tobie się powierzamy w całości. Amen.

 

TAJEMNICE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

TAJEMNICE RADOSNE

I. ZWIASTOWANIE N.M.P.
Niepokalana Dziewica Maryjo Królowo Rodzin, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą tej róży przez tajemnicę Zwiastowania uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wiarę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o ufność i nadzieję.

II. NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY
Służebnico Pańska Panno Łaskawa, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Nawiedzenia św. Elżbiety, uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o dobre środowisko wzrastania dla tych dzieci.

III. NARODZENIE PANA JEZUSA
Matko Chrystusowa, Matko Kościoła i nasza Matko, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Narodzenia Pana Jezusa, uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o żywą obecność Jezusa w życiu dzieci i rodziców.

IV. OFIAROWANIE PANA JEZUSA
Bramo Niebieska i Arko Przymierza, Królowo Proroków-Maryjo, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Ofiarowania Pana Jezusa, uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o wytrwałość w trudnych chwilach i powierzenie się Bogu w Kościele.

V. ODNALEZIENIE PANA JEZUSA
Gwiazdo Zaranna, Panno Roztropna-Maryjo, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Odnalezienia Pana Jezusa, uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o wiarę, zaufanie oraz roztropność.

 

TAJEMNICE ŚWIATŁA

I. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE
Maryjo – Przybytku Ducha Świętego, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Chrztu Pańskiego, uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o odnowienie łaski Chrztu świętego.

II. CUD PRZEMIANY WODY W WINO W KANIE GALILEJSKIEJ
Maryjo – Matko Pięknej Miłości, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę cudu w Kanie Galilejskiej, uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o Miłość w życiu dzieci i o umiejętność dzielenia się Miłością.

III. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA
Maryjo – Matko naszego nawrócenia, Królowo Pokoju, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę głoszenia Królestwa Bożego i wzywania do nawrócenia, uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o nawrócenie i odpowiedź na dobre natchnienie.

IV. PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR
Zwierciadło Sprawiedliwości, Stolico Mądrości – Maryjo, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Przemienienia na Górze Tabor, uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o przemianę serca i przeżywanie Bożej obecności w życiu.

V. USTANOWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
Panno Czci Godna, Przybytku Chwalebny – Maryjo, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Ustanowienia Eucharystii, uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o godne, święte i jak najczęstsze uczestnictwo w Eucharystii.

 

TAJEMNICE BOLESNE

I. MODLITWA PANA JEZUSA W OGRÓJCU
Panno Wierna, Matko Bolesna – Maryjo, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Modlitwy Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o wierność w modlitwie.

II. BICZOWANIE PANA JEZUSA
Matko Bolesna- Maryjo, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Biczowania Pana Jezusa, uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o uzdrowienie przyczyn grzechów, których skutki obarczają dzieci i nawrócenie.

III. UKORONOWANIE CIERNIEM PANA JEZUSA
Matko Bolesna – Maryjo, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Ukoronowania Cierniem Pana Jezusa, uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o właściwe wypełnianie mojej władzy rodzicielskiej.

IV. DROGA KRZYŻOWA PANA JEZUSA
Matko Bolesna, Wspomożenie Wiernych – Maryjo, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Drogi Krzyżowej Pana Jezusa, uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o łaskę powstania z upadków grzechowych, szczere i częste spowiedzi święte.

V. UKRZYŻOWANIE I ŚMIERĆ PANA JEZUSA
Gwiazdo Zaranna, Panno Roztropna – Maryjo, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Ukrzyżowania i Śmierci Pana Jezusa, uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o nieprzebraną ufność w Boże Miłosierdzie wypływające z tajemnicy Krzyża.

 

TAJEMNICE CHWALEBNE

I. ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA
Proszę Cię Jezu w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Zmartwychwstania, uproś u Ojca swego łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Królestwa Bożego. W tej tajemnicy proszę szczególnie o łaskę Twego Pokoju w sercu.

II. WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA
Proszę Cię Jezu w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Wniebowstąpienie, uproś u Ojca swego łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Królestwa Bożego. W tej tajemnicy proszę szczególnie o łaskę dobrego wypełniania Twoich słów i przykazań.

III. ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
Proszę Cię Jezu w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Zesłania Ducha Świętego, uproś u Ojca swego łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Królestwa Bożego. W tej tajemnicy proszę szczególnie o Ducha Świętego w naszym życiu jego działanie i charyzmaty.

IV. WNIEBOWZIĘCIE N.M.P.
Proszę Cię Jezu w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Wniebowzięcia Maryi, uproś u Ojca swego łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Królestwa Bożego. W tej tajemnicy pragnę podziękować za wszystkie dary i łaski otrzymane za przyczyną Najświętszej Maryi Panny i tej modlitwy.

V. UKORONOWANIE N.M.P.
Proszę Cię Jezu w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Ukoronowania Maryi, uproś u Ojca swego łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Królestwa Bożego. W tej tajemnicy pragnę uwielbić Twoje Miłosierdzie w darach jakimi nas obdarzyłeś poprzez Maryję Królową Różańca Świętego.

źródło: „Módlmy się.. Różaniec Rodziców za Dzieci”, wyd. JUT, Lublin 2024

 

LISTA KÓŁ ŻYWEGO RÓŻAŃCA RODZICÓW ZA DZIECI PRZY PARAFII ŚW. BRATA ALBERTA W ZAMOŚCIU

 1. Matki Bożej Loretańskiej
 2. Matki Bożej Zwycięskiej
 3. Matki Bożej Zbawiciela
 4. Matki Bożej Nadziei
 5. Matki Bożej Siewnej
 6. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 7. Matki Bożej Pocieszenia
 8. Matki Bożej Miłosierdzia
 9. Matki Bożej Pięknej Miłości
 10. Matki Bożej Róży Duchownej
 11. Matki Bożej Bolesnej
 12. Matki Bożej Pokornej
 13. Matki Bożej Oblubienicy Ducha Świętego
 14. Matki Bożej Opieki
 15. Matki Bożej Łaskawej
 16. Matki Bożej Dobrej Przemiany
 17. Matki Bożej Dobrej Rady
 18. Matki Bożej Pompejańskiej
 19. Matki Bożej Pośredniczki Łask
 20. Matki Bożej Czułej
 21. Matki Bożej Pomyślności
 22. Matki Bożej Królowej Męczenników
 23. Matki Bożej Światła
 24. Matki Bożej Fatimskiej
 25. Matki Bożej Królowej Rodzin
 26. Matki Bożej Śnieżnej
 27. Matki Bożej Kościoła
 28. Matki Bożej Królowej Pokoju
 29. Matki Bożej Częstochowskiej
 30. Matki Bożej Różańca Świętego
 31. Matki Bożej Krasnobrodzkiej
 32. Matki Bożej Anielskiej
 33. Matki Bożej Królowej Polski
 34. Matki Bożej niepokalanej
 35. Matki Bożej z Guadalupe
 36. Matki bożej wspomożycielki Wiernych
 37. Świętego Michała Archanioła
 38. Świętej Faustyny
 39. Świętego Stanisława
 40. Świętej Rity
 41. Świętego Jana Pawła II
 42. Świętego Ojca Pio nr 1
 43. Świętego Ojca Pio nr 2
 44. Świętego Maksymiliana Kolbe
 45. Świętej Moniki
 46. Świętego Józefa
 47. Świętego Brata Alberta
 48. Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 49. Błogosławionej Karoliny Kózkówny

 

26 maja każdego roku następuje zmiana tajemnic różańcowych.