Liturgiczna służba ołtarza

Ministrant to członek Ludu Bożego, który w czasie sprawowania liturgicznych obrzędów spełnia posługę pomocniczą w sposób określony przepisami Kościoła przez czynne uczestnictwo w codziennych i niedzielnych Mszach Świętych.

Obecnie nasza wspólnota ministrancka liczy ok. 50 chłopców.

Spotkania ministrantów odbywają się w każdą sobotę o godz. 9:00, zaś dla lektorów we środę po Mszy św. o godz. 18:00.

Podczas tych spotkań wszyscy chłopcy zdobywają wiadomości i umiejętności w posłudze przy ołtarzu oraz formację duchową. Zapraszamy również chętnych chłopców, którzy chcieliby zostać ministrantami. Kandydaci zostaną uroczyście zostaną przyjęci do grona ministrantów w Niedzielę Palmową.