Wprowadzenie relikwii Świętego Brata Alberta: 25 grudnia 2016 r. [ZDJĘCIA]