Dzień Kapłański w Krasnobrodzie i decyzje personalne

Dzień Kapłański w Krasnobrodzie i decyzje personalne

Każdego roku pod koniec czerwca diecezjalne duchowieństwo spotyka się w sanktuarium Matki Bożej w Krasnobrodzie na wspólnej modlitwie. Dzień Kapłański rozpoczął się od nabożeństwa drogi krzyżowej na krasnobrodzkiej kalwarii. Po adoracji Najświętszego Sakramentu rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył biskup diecezjalny Marian Rojek. W homilii dziękował kapłanom za ich służbę w chrystusowym Kościele. Po raz pierwszy w Dniu Kapłańskim wzięli udział neoprezbiterzy, a wśród nich wywodzący się z naszej parafii: ks. Michał Efner oraz ks. Dominik Osuchowski.

Po Mszy św. część kapłanów otrzymała z rąk biskupa diecezjalnego nominacje do posługi w nowych parafiach i na nowych funkcjach. Treść kapłańskich decyzji personalnych 2017 dotyczących naszej parafii publikujemy poniżej.

  • ks. mgr Michał Efner, z dniem 16 sierpnia 2017 r. mianowany wikariuszem parafii pw. Narodzenia NMP w Strzyżowie.
  • ks. mgr Dominik Osuchowski, z dniem 16 sierpnia 2017 r. mianowany wikariuszem parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Lipsku k/Narola.
  • ks. mgr Marek Mazurek, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Brata Alberta w Zamościu z dniem 20 sierpnia 2017 r. mianowany proboszczem tejże parafii.
  • ks. mgr Krzysztof Sosnowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Lipsku k/Narola z dniem 16 sierpnia 2017 r. mianowany wikariuszem parafii pw. św. Brata Alberta w Zamościu
  • ks. mgr Miłosław Żur, dotychczasowy proboszcz parafii pw. św. Brata Alberta w Zamościu z dniem 20 sierpnia 2017 r. mianowany na pięcioletnią kadencję Ekonomem Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej z zamieszkaniem na plebanii parafii pw. Świętego Krzyża w Zamościu.

/Źródło: Katolickie Radio Zamość/