I Ogólnopolskie Spotkanie Apostolatu Margaretka oraz grup i wspólnot modlących się za kapłanów: Niepokalanów, 28 kwietnia 2018 r.