24 Godziny Męki Pańskiej: 23-24 marca 2023 r.

24 Godziny Męki Pańskiej: 23-24 marca 2023 r.

Parafia św. Brata Alberta w Zamościu zaprasza do uczestnictwa w 24 godzinnym rozważaniu pasyjnym Męki Pańskiej wg Luizy Piccarrety: rozpoczęcie 23 marca (czwartek) godz. 17:00, zakończenie 24 marca (piątek) godz. 17:00.

PRZYJMIJ TE SŁOWA I ODPOWIEDZ NA NIE CAŁYM SERCEM:
„Jedna godzina rozważania Mojej bolesnej męki większą zasługę ma, aniżeli cały rok biczowania się aż do krwi; rozważanie Moich bolesnych ran jest dla ciebie z wielkim pożytkiem, a Mnie sprawia wielką radość” (Dz. 369). „Och, jakże ogromnie byłbym zadowolony, gdyby choć jedna osoba czytała te Godziny Mojej Męki w każdej miejscowości”.
Obietnice dane Luizie dla każdego, kto rozważa Godziny Męki Naszego Pana Jezusa Chrystusa:
„-jeśli będzie rozważał je grzesznik, to otrzyma łaskę nawrócenia;
-jeśli jest to ktoś niedoskonały, to osiągnie doskonałość;
-ktoś, kto ulega pokusom, odniesie zwycięstwo;
-człowiek cierpiący znajdzie w tych Godzinach siłę, lekarstwo i pocieszenie;
– a jeśli jego dusza jest słaba i nędza, to znajdzie duchowe zwierciadło w którym nieustannie będzie się przeglądał, aby stać się podobnym do Jezusa, naszego wzoru.
Zadowolenie, jakie Błogosławiony Jezus odczuwa, gdy rozważamy te Godziny jest takie, że życzy On sobie, aby przynajmniej jeden egzemplarz tych medytacji znajdował się w każdym mieście i miejscowości dla praktykowania przez dusze, ponieważ gdy je czytamy, Jezus słyszy w tych zadośćuczynieniach odtwarzany Swój własny głos i Swoje modlitwy jakie wznosił do Ojca w czasie dwudziestu czterech godzin Swojej bolesnej Męki.
I jeśli byłoby to praktykowane przez przynajmniej kilka dusz w każdym mieście lub miejscowości, to Jezus daje mi do zrozumienia, że Boża Sprawiedliwość zostałaby częściowo ułagodzona, a Jego uderzenia byłyby częściowo powstrzymane, i jak gdyby przygaszone, w tych smutnych czasach udręki i przelewu krwi.” – pisze Luiza Piccarreta.

Link do wydarzenia FB: https://www.facebook.com/events/151005787555170


„24 godziny Męki Naszego Pana Jezusa Chrystusa” Luiza Piccarreta (1865-1974), służebnica Boża, spisała na polecenie spowiednika. Włoska mistyczka przez 64 lata nie wstawała z łóżka, żyjąc bez jedzenia (z wyjątkiem Komunii św.) i picia, a także – niemalże – bez snu. Nosiła stygmaty zarówno na ciele, ubłagawszy Jezusa, by były niewidoczne, jak również na duszy. Zbawiciel prowadził Luizę niestrudzenie przez szereg stopni świętości aż do mistycznego małżeństwa. Gdy miała 24 lata, Trójca Święta złożyła w niej dar woli Bożej – stracony przez Adama i Ewę, a odzyskany przez Chrystusa, o który prosimy w modlitwie „Ojcze nasz”. Naukę Jezusa o przyczynach stworzenia człowieka i zapanowaniu królestwa Bożego przed końcem świata tercjarka dominikańska zawarła w 36 tomach „Księgi Nieba”. W ostatnim czasie swoisty renesans przeżywają także jej rozważania Męki Pańskiej wydane drukiem w 1915 r.